DZIAŁALNOŚĆ
  • badania i przeglądy sprawozdań finansowych,
  • usługi poświadczające,
  • doradztwo w sprawach księgowych, finansowych i podatkowych.
KONTAKT

ATEST Tamara Roguska

NIP: 125-003-23-32

Kakowskiego 14/14

04-042 Warszawa